Assignments

  • Due: 26 April 2013 Homework 6
  • Due: 05 April 2013 Homework 5
  • Due: 22 March 2013 Homework 4
  • Due: 08 March 2013 Project Progress Report I
  • Due: 25 February 2013 Homework 3
  • Due: 15 February 2013 Homework 2 - problems 4 and 5
  • Due: 13 February 2013 Project Proposals Due
  • Due: 08 February 2013 Homework 2
  • Due: 30 January 2013 Homework 1