Alumni of cs @ Tsinghua
 • Jia Deng @ Princeton
 • Fan Guo
 • Xiaoning Kang (Comman) @ Google
 • Ling Li (ice)
 • Xu Liu (turbo) @ UMCP
 • Xin Qi @ Cornell
 • Minglong Shao
 • Zheng Shao (zshao) @ Yahoo
 • Runting Shi
 • Yanxin Shi
 • Yao Shi
 • Zhangzhang Si @ UCLA
 • Xin Sun @ Rutgers
 • Tian Wang @ Google
 • Shuo Wu @ UCSB
 • Xiaojun Wu
 • Yi Wu
 • Wanhong Xu
 • Zhou Xu @ HKUST
 • Hong Yan
 • Kai Yi (milan)
 • Wei Yu (zig)
 • Li Zhang @ USC
 • Xiaonan Zhang
 • Le Zhao
 • Yi Zou (bikelost) @ UCLA


 • CMU (CSSA)
 • Lie Gu
 • Jingrui He
 • Xiaoqian Jiang
 • Lei Li
 • Tienho Lin
 • Xi Liu
 • Hanghang Tong
 • Mengqiu Wang
 • Xiaohui Wang
 • Xin Zhang


 • Other friends
 • Yi Guo @ Rice
 • Jialin Zhang


 • Misc
 • Topcoder
 • No. 2 High School of East China Normal University (Chinese)
 • I am collecting the homepages (or blogs), especially of J2ers. I will be more than happy, if you send me yours or any updates.

  Back

  Last updated: Mar 21,2007