Shell-ul; cazul Unix

Mihai Budiu -- mihaib+@cs.cmu.edu
http://www.cs.cmu.edu/~mihaib

11 aprilie 1997

Subiect:
Ce este un shell; un exemplu pentru Unix.
Cunoștințe necesare:
Programare în C sub Unix de cel puțin un 1 an vechime.
Cuvinte cheie:
proces, apel de sistem, shell, biblioteci, interpretor.


Contents
Orice utilizator al unui calculator interacționează la un moment dat cu shell-ul. Fie că apare sub forma unor iconițe mititele, fie sub forma unui prompt care invită la tastarea unor comenzi, shell-ul este prima interfață pe care un sistem de operare o oferă utilizatorilor săi. În acest articol ne propunem să arătăm că shell-ul este un program ca oricare altul și să arătăm cum poate fi construit unul în cazul sistemului de operare Unix.

Ce este un shell?

Cuvîntul shell înseamnă în limba engleză scoică sau carapace. Asta este și programul care se numește shell pentru sistemul de operare: un înveliș care îmbracă sistemul, primul lucru pe care îl vedem dintr-un sistem de operare, și pe care trebuie să-l dăm la o parte pentru a zări măruntaiele moluștei.

Pentru a fi concreți ne vom plasa în contextul sistemului de operare Unix. Ideile prezentate sunt însă valabile și pentru alte sisteme de operare, deși corespondența poate să nu fie evidentă.

Teza centrală a acestui articol este următoarea: un nucleu de sistem de operare este o bibliotecă de funcții, care pune la dispoziția utilizatorului o serie de operații, numite ``apeluri de sistem'' (vedeți și articolul ``Nucleul'' din PC Report Decembrie 1996). Shell-ul este un simplu program care folosește aceste operații pentru a oferi o primă interfață cu utilizatorul.

              utilizator
              |    ^
           comenzi|    |rezultate
          --------v-------|---------
          |  shell | proces  |
          |      |      |
          |---v----------------^---|
          |  \_creaza_proces_/  |
          |            |
          |     nucleu     |
          --------------------------
          |    hardware     |
          --------------------------

Bucla principală

Misiunea unui shell este de a citi de la utilizator comenzi pe care apoi le interpretează și le execută. Executarea comenzilor se face folosind apelurile de sistem. Pe scurt, orice shell are structura următoare:

while (1) {
/* 1 */  scrie_prompt();
/* 2 */  linie = citeste_linie_de_la_utilizator();
/* 3 */  comanda = identifica_comanda(linie);
/* 4 */  argumente = identifica_argumente(linie);
/* 5 */  executa_comanda(comanda, argumente);
/* 6 */  asteapta_terminarea_comenzii();
}

Apelurile de sistem sunt folosite pentru:

Observați că shell-ul nu scrie nici un fel de rezultate pe ecran (poate doar cînd s-a produs o eroare)! Shell-ul citește un nume de comandă, pe care o execută ca un proces separat. Acest proces este cel care tipărește rezultatele văzute de utilizator.

De exemplu, cînd folosiți un sistem Unix, o interacțiune tipică este:

UNIX(r) System V Release 4.0 (hoho.cs.cornell.edu)

login: budiu
Password:
Last login: Thu Apr 10 17:42:44 from hyndla.cs.cornel
[budiu]:/home/budiu $ /bin/id
uid=831(budiu) gid=831(budiu)
[budiu]:/home/budiu $ /bin/ls /
cdrom    etc     lib     usr     export   lost+found
var     mnt     proc    bin     dev     home
net     sbin    devices   kernel   tmp

Textul login: este scris de programul getty, care așteaptă să vină cineva la terminal. Textul Password: este scris de programul login, care vrea să mă identifice. După ce am fost identificat, pornește shell-ul. (Paragraful acesta se poate dovedi eliptic; vom reveni poate cu altă ocazie despre sistemul de autentificare din Unix; vedeți și articolul din PC Report ``Ușa din spate'' din aprilie 1997 pentru informații).

În fine, textul [budiu]:/home/budiu $ este scris de shell-ul meu. Acesta este prompt-ul, prin care shell-ul mă invită să tastez o comandă pentru el. Dacă ne referim la pseudo-codul de mai sus, (din secțiunea ``bucla principală'') acum s-a executat linia /* 1 */.

Eu tastez întîi /bin/id ca să văd cine sunt eu. Shell-ul execută linia /* 2 */, captînd caracterele apăsate de mine și strîngîndu-le la un loc.

Cînd tastez ENTER, shell-ul pricepe că am terminat o comandă, și trece la liniile /* 3 */ și apoi /* 4 */. Descifrează cuvîntul /bin/id, care este numele unui fișier. Acest fișier este codul executabil al comenzii id, pe care eu o doresc executată. Pentru că nu mai există alte cuvinte după /bin/id, această comandă nu are argumente. (Sintaxa comenzilor este o convenție impusă de cel care a scris shell-ul).

Acum shell-ul meu trece la faza /* 5 */, rugînd nucleul sistemului de operare să execute fișierul /bin/id. Shell-ul între timp așteaptă terminarea ei, în faza /* 6 */. Comanda /bin/id este executată și provoacă scrierea pe ecran a textului uid=831(budiu) gid=831(budiu).

Pentru că id s-a terminat, shell-ul o ia de la capăt în bucla while, citind o nouă comandă.

Pentru că voi tasta de data asta /bin/ls /, shell-ul va interpreta asta ca o comandă /bin/ls urmată de un argument, directorul rădăcină, /, și va ruga nucleul să execute comanda ls cu argumentul /. Rezultatul executării se vede pe ecran: ls scrie conținutul directorului rădăcină.

Observați cum pe ecran alternează texte scrise de shell și de comenzile executate de el.

Cel mai simplu exemplu

Și ca să nu rămînem în abstract, iată probabil cel mai simplu exemplu posibil de shell pentru sistemul Unix, care este pe deplin funcțional! (Încercați-l!) Shell-urile moderne oferă o grămadă de funcționalități suplimentare care fac viață utilizatorului mai simplă, dar la rigoare exemplul din codul de mai jos este perfect suficient, deși nu întotdeauna foarte convenabil de folosit. O virtute incontestabilă însă are, și anume simplitatea, lucru care îl și face subiectul nostru de studiu.

Acest program este luat de pe Internet, din grupul de discuții comp.unix.shell, unde eu l-am văzut trimis de Brian S. Hiles (bsh20858@news.fhda.edu).

/* smallest shell */
a,b[99],*c,d[99];main(){while(printf(">"),c=d,*c=a=gets(b)){
for(;*++c=strtok(a," ");a=0);fork()?wait(0):execvp(*d,d+1);}}

Puteți compila și executa acest program pe orice platformă Unix care posedă un compilator de C. Dacă fișierul se numește shell.c, puteți sa o faceți în următorul fel:

$ cc shell.c -o shell
"shell.c", line 2: warning: old-style declaration or incorrect type for: a
"shell.c", line 2: warning: old-style declaration or incorrect type for: b
"shell.c", line 2: warning: old-style declaration or incorrect type for: c
"shell.c", line 2: warning: old-style declaration or incorrect type for: d
$ ./shell
>

(Nu trebuie să vă îngrijoreze eventuale warning-uri; programul este corect.)

Semnul > este prompt-ul. Puteți tasta orice comandă:

> /bin/ls /
cdrom    etc     lib     usr     export   lost+found
var     mnt     proc    bin     dev     home
net     sbin    devices   kernel   tmp
> /bin/id
uid=831(budiu) gid=831(budiu)
>

Puteți tasta CONTROL-d pentru a termina interacțiunea cu el.

Să vedem cum funcționează această miniatură. Dacă ați înțeles totul sunteți un expert, atît în C, cît și în Unix. Este remarcabil cîte tehnici interesante de programare se află într-un program atît de scurt...

Cărămizile: funcțiile de bibliotecă

Înainte de a încerca să înțelegem cum procedează, să analizăm fiecare din funcțiile C folosite. O parte din funcții sunt C standard, si este oferită de orice compilator civilizat (printf(), gets(), strtok()), altele sunt apeluri de sistem Unix (fork(), execvp(), wait()).

printf()

Prima și cea mai simplă funcție folosită este printf(). Ea este folosită pentru a tipări prompt-ul. Această funcție este o funcție de bibliotecă, dar care este implementată la rîndul ei în termenii apelului de sistem write(), cu care în Unix se pot trimite date spre un periferic (în acest caz ecranul).

Deși este extrem de interesantă în sine, nu-i vom consacra lui printf() mai multe rînduri, ca să nu ne îndepărtăm de scopul nostru declarat.

gets()

Funcția gets() este ``opusa'' lui printf(): este folosită pentru a citi o linie de la utilizator. Argumentul ei este un array de caractere, unde va pune rezultatul citirii (un șir de caractere). Rezultatul apelului funcției este chiar argumentul ei (sau 0 dacă s-a întîlnit ``sfîrșitul de fișier'', ceea ce în cazul utilizatorului în general înseamnă că acesta a apăsat CONTROL-d). În plus, gets() schimbă sfîrșitul de linie (\n) cu un sfîrșit de șir (\0).

Ca și printf(), gets() este o construită din cărămizi mai mici, din care principala este apelul de sistem read(), care (opusul lui write()), citește date de la un periferic sau fișier.

strtok()

Exotica funcție strtok() este standard C, deși probabil doar programatorii experimentați știu de ea. Declarația ei se găsește în headerul <string.h>. Numele ei înseamnă ``string tokenize'', adică ``împarte șir în cuvinte''. Funcționarea ei este relativ complexă.

Ea are două argumente, ambele șiruri de caractere, și întoarce un pointer spre un șir de caractere:

char *strtok(char * text, const char * separatori);

Funcționarea ei este specială dacă text == NULL. Scopul ei este de a împărți șirul text în bucățele care sunt despărțite de caractere din șirul separatori. Ca să înțelegem mai bine, iată întîi un exemplu care o folosește într-un mod tipic.

#include <string.h>
#include <stdio.h>
main()
{
  char * text = "sir de separat  in bucati";
  char * separator = " ";
  char * cuvint;

  cuvint = strtok(text, separator);
  while (cuvint != NULL) {
    printf("%s\n", cuvint);
    cuvint = strtok(NULL, separator);
  }
}

Dacă executați acest program veți obține:

sir
de
separat
in
bucati

Prima oară cînd chem strtok(text, separator), aceasta observă că text nu e 0 (NULL), deci îl memorează undeva într-un buffer intern funcției. După aceasta caută prima apariție a unui caracter din separator, pe care o înlocuiește cu un caracter 0 (sau \0), care în C înseamnă ``sfîrșit de șir''.

Lucrurile arată cam așa la intrare:

text = |s|i|r| | |d|e| |s|e|p|a|r|a|t| | | |i|n| |b|u|c|a|t|i|\0|
    ----------------------------------------------------------

și cam așa la ieșire:

text = |s|i|r|\0| |d|e| |s|e|p|a|r|a|t| | | |i|n| |b|u|c|a|t|i|\0|
    -----------------------------------------------------------
    ^     ^
    cuvint   am ramas aici

Cu alte cuvinte șirul text a fost modificat, rezultatul cuvint punctează la primul cuvînt, care a fost separat cu un 0 de restul șirului, iar strtok() ține minte unde a rămas.

A doua oară cînd îl chem pe strtok() îi dau un argument 0 în locul lui text. Asta înseamnă: ``continuă de unde ai rămas''. Așa că rezultatul va fi:

text = |s|i|r|\0| |d|e|\0|s|e|p|a|r|a|t| | | |i|n| |b|u|c|a|t|i|\0|
    ------------------------------------------------------------
          ^   ^
       cuvint   am ramas aici

Data viitoare voi obține:

text = |s|i|r|\0| |d|e|\0|s|e|p|a|r|a|t|\0| | |i|n| |b|u|c|a|t|i|\0|
    -------------------------------------------------------------
             ^          ^
             cuvint        am ramas aici

După încă două apeluri voi obține rezultat 0, pentru că s-a ajuns la sfîrșitul șirului:

text = |s|i|r|\0| |d|e|\0|s|e|p|a|r|a|t|\0| | |i|n|\0|b|u|c|a|t|i|\0|
    --------------------------------------------------------------
                                  ^
cuvint=0                        am ramas aici

Iată deci cum strtok() hăcuiește un șir de caractere. strtok() este o funcție care poate fi implementată fără ajutorul vreunui apel de sistem, pentru că manipulează simple array-uri de caractere.

Apeluri de sistem

Ultimele 3 funcții sunt apeluri de sistem tipice Unix, care au de-a face cu crearea de noi procese.

fork()

fork() este singura metodă prin care în Unix se poate crea un nou proces (vă reamintesc că un proces este un program în curs de execuție). Cînd un proces execută fork(), el dă naștere unui alt proces absolut identic cu el însuși, care se numește ``fiul'' lui, și care își continuă execuția în paralel cu tatăl.1

Amîndouă procesele își continuă execuția ca și cum tocmai ar fi executat instrucțiunea fork(); singura diferență dintre ele este că tatăl va primi ca rezultat al executării lui fork() un număr nenul, care identifică fiul, iar fiul va primi un 0.

Figura explică și numele: ``fork'' înseamnă ``furculiță''.

      --------------
      |      | proces=12
inainte   | r = fork() |
de     |      |
fork()   -------------- ___________
         |          \
         v           v
      --------------       --------------
      |      | proces=12  |      | proces=13
dupa    | r = fork() | (tata)    | r = fork() | (fiu)
fork()   | (r=13)   |       | (r=0)   |
      --------------       --------------

În figura de mai sus, părintele (cu numărul de proces 12) crează un copil, care întîmplător capătă numărul 13. După instrucțiunea fork() avem 2 procese, 12 și 13, care se execută în paralel. Cel cu numărul 12 (părintele), va avea r=13, numărul copilului, iar copilul, deși va executa același cod, din același punct, va avea r=0.

wait()

Cu apelul de sistem wait() un proces părinte așteaptă terminarea unui copil. Părintele este blocat din execuție pînă unul dintre copii lui răposează, după care wait() returnează părintelui niște informații despre cauza decesului (nu ne preocupă aici). (Argumentul lui wait() este un pointer spre un loc unde se vor pune aceste informații; in programul nostru pointerul este 0; rezultatul lui wait() este numărul de proces copilului.)

execvp()

Rezultatul compilării unui program este un fișier executabil (de exemplu, mai sus cînd ați compilat shell.c ați obținut shell). Apelul de sistem exec() roagă nucleul să citească un fișier executabil în memorie, să-l transforme în imaginea unui proces și să-l execute, furnizînd și argumentele care vor fi pasate noului proces. Procesul care execută apelul acesta de sistem este complet înlocuit cu imaginea din fișier.

Există mai multe variante ale apelului de sistem exec() care fac cam același lucru, dar care împachetează altfel argumentele. Cea de față se numește execvp pentru că este ``exec'' cu un: ``Vector de Pointeri'' spre argumentele procesului. Declarația din <unistd.h> arată așa:

int execvp(const char *fisier, char * const argumente[]);

Primul parametru este numele fișierului executabil.

Al doilea parametru este un array în care fiecare obiect este un pointer la un argument pasat procesului. Argumentele sunt simple șiruri de caractere. Argumentele sunt primite de funcția main() a procesului exec-utat în parametrul argv:

int main(int argc, char * argv[])
             ^^^^^^
             argumentele transmise de exec

Acum știm toate bucățile. Poate doar anumite caracteristici mai stranii ale C-ului mai stau în calea înțelegerii întregului program.

Ansamblul

Iată încă odată programul de mai sus, cu headerele incluse, indentat și comentat:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int a,             /* char * plimbat pe sirul citit */
  b[99],           /* comanda tastata; folosit ca un char [] */
  *c,             /* pointer spre argumentul curent */
  d[99];           /* pointeri spre lista de argumente */

int main()
{
 while(printf(">"),      /* prompt */
    c=d,          /* argumentele vor fi plasate in vectorul d */
    *c=a=gets(b)) {     /* citeste prima linie; a = b */
  for( ;
    *++c=strtok(a," ") ;  /* separa urmatorul cuvint; pune-l in d */
    a=0);          /* a = NULL -> folosim acelasi buffer */
  fork() ?          /* eu sunt tatal? */
   wait(0) :         /* da, asteapta copilul! */
   execvp(*d,d+1);      /* nu: executa comanda data cu argumente */
}}

În primul rînd programul folosește numere întregi pentru a memora atît caractere cît și pointeri. Standardul C spune că asta e perfect legal: ``există un tip întreg în care un pointer încape''.

Operatorul , este folosit cum scrie la carte: ``evaluarea expresiei e1,e2 înseamnă că:

Variabila a punctează la șirul citit de la utilizator, pentru a-l împărți în felii cu strtok(). Variabila b conține chiar comanda tastată (e folosită ca un array de caractere). Variabila d va conține la sfîrșitul executării lui strtok() pointerii către argumente dați lui execvp(). În fine, variabila c se plimbă printre căsuțele lui d, arătînd care vine la rînd.

Situația la început arată astfel:

| | | | | | | | | | | | | .... | b  | | | | | | | | | | | | | .... | d
--------------------------------   --------------------------------  
 ^                   ^                 
 a                   c

Să presupunem că utilizatorul tastează la prompt textul echo a1 a2. Atunci după executarea for-ului situația va fi următoarea:

|e|c|h|o|\0|a|1|\0|a|2|\0| | | | .... | b
---------------------------------------
 ^     ^   ^
 | ________|   |
 | | _____________/
 | | |
|*|*|*|0| | | | | | | | | | | .... | d
------------------------------------
    ^
    c

Din cauza asta, după ce copilul e făcut și părintele doarme, copilul execută comanda indicată de primul parametru al lui execvp(), *d, (care punctează spre șirul echo), iar argumentele lui echo sunt cuprinse în vectorul d, începînd de la căsuța 1 (d+1).

Recompensă

Dacă ați înțeles totul, vă propun spre ``dezlegare'' încă un cod de shell, de data asta mai sofisticat. Acesta poate recunoaște mai multe comenzi pe aceeași linie, pipe-uri (comanda1 | comanda2), redirectări în fișiere (comanda >fisier1 <fisier2), comanda internă cd. Programul este perfect funcțional!

Pentru că sunt convins că nu veți putea tasta o asemenea oroare, fișierul cu sursa este disponibil în pagina mea de web; luați-l și compilați-l. Poate cu sprijinul redacției instaurăm și un premiu pentru cel care reușește să decodifice și să comenteze programul într-un fel care să-l facă inteligibil. (Eu am reușit parțial abia după două zile de lucru.)

#define D ,close(

char       *c,q       [512       ],m[       256
],*v[      99], **u,    *i[3];int     f[2],p;main    (){for
 (m[m    [60]=  m[62   ]=32  ]=m[*   m=124  [m]=    9]=6;
 e(-8)   ,gets   (1+(  c=q)   )||   exit   (0);   r(0,0)
  )for(  ;*++    c;); }r(t,   o){  *i=i    [2]=  0;for
   (u=v +98      ;m[*--c]     ^9;m [*c]     &32 ?i[*c
    &2]=        *u,u-       v^98       &&++u:

    3    )if(!m[*c]){for(*++c=0;!m[*--c];);
    *    --u= ++c;}u-v^98?strcmp(*u,"cd")?*c?pipe(f),o=f[
    1    ]:
    4    ,(p=fork())?e(p),o?r(o,0)D o)D*f):
    1    ,wait(0):(o?dup2(*f,0)D*f)D o):*i?
    5    D 0),e(open(*i,0)):
    9    ,t?dup2(t,1)D t):i[
    2    ]?
    6    D 1),e(creat(i[2],438)):
    5    ,e(execvp(*u,u))):e(chdir(u[1])*2):
    3    ;}e(x){x<0?write(2,"?\n$ "-x/4,2),x+1||exit(1):
    5    ;}

/* from bsh20858@news.fhda.edu (Brian S Hiles) */
Nota: iata o rezolvare primita de la Ionut Ichim. Din pacate nu a primit nici un premiu de la PC Report, dar satisfactia decodificarii e suficienta in sine ;-).

Rezumat

Observați că, pentru nucleu, shell-ul este un proces ca toate celelalte, care se execută fără nici un fel de privilegii și care ocazional face cîte un apel de sistem. Shell-urile citesc comenzi de la utilizator, pe care apoi le ``interpretează'' și le transformă într-o serie de apeluri de sistem, care în general culminează cu executarea unuia sau mai multor fișiere.

Limbajul C este de o conciziune și expresivitate admirabilă. Nu-i așa?Footnotes

... al.1
În Statele Unite această terminologie (``father, son'') este descurajată, pentru că face discriminare sexuală. Se recomandă folosirea termenilor ``parent'' and ``child''. Ar trebui deci să spunem ``părinte'' și ``copil''.