El cant dels ocells

Traditional song from Catalonia

En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més ditxosa,
els ocellets, cantant,
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.
 
L'àliga imperial
va pels aires volant,
cantant amb melodia,
dient: -Jesús és nat
per treuren's del pecat
i dar-nos alegria.-
 
Respon-li lo pardal:
-Esta nit és Nadal,
és nit de gran contento.-
El verdum i el lluer
diuen cantant, també:
-Quina alegria sento!-
 
Cantava el passarell:
-Oh, que hermós i que bell
és l'Infant de Maria!-
I lo alegre tord:
Vençuda n'és la mort,
ja neix la vida mia.-
 
Cantava el rossinyol:
-Hermós és com un sol,
brillant com una estrella.-
La cotxa i el bitxac
festegen el Manyac
i sa Mare donzella.
 
Cantava el reietó
per glòria del Senyor,
inflant amb gallardia;
el canari segueix:
la música pareix
el cel gran melodia.
 
Cantava el cotoliu:
-Ocells, veniu, veniu,
a festejar l'Aurora.-
I lo merlot, xiulant,
anava festejant
a la millor Senyora.
 
L'estiverola diu:
-No és hivern ni és estiu,
sinó que és primavera;
perquè ha nat una flor
que pertot dóna olor,
en el cel i la terra.
 
Cantava el francolí:
-Ocells, qui vol venir
a glossar melodia,
a veure el gran Senyor
amb son gran resplendor
dintre d'una establia?-
 
Cantava la puput:
-Esta nit ha vingut
el Rei de cels i terra.-
La tórtora i colom
admiren a tothom,
cantant sense tristesa.
 
Pigots i borroners
s'enfilen pels fruiters,
cantant amb alegria;
la guatlla i el cucut
molt de lluny han vingut
per contemplar el Messies.
 
Cantava la perdiu:
-Me'n vaig a fer lo niu
dins d'aquella establia,
per a veure l'Infant
com està tremolant
en braços de Maria.-
 
La garsa, griva i gaig
diuen: -Ja ve lo maing.-
Respon la cadernera:
-Tot arbre reverdeix,
tota planta floreix
com si fos primavera.-
 
Cantava lo pinsà:
-Glòria avui i demà!
Sento gran alegria
de veure el diamant
tan hermós i brillant
als braços de Maria.-
 
El xot i lo mussol,
en veure eixir lo sol,
confosos, es retiren.
El gamarús i el duc
diuen: -Mirar no puc:
les resplendors m'admiren.-